Gümrük ve Kaçakçılık

Gümrük ve Kaçakçılık | Öncelikle Gümrük idaresinin oluşumuyla başlamakta fayda var. Gümrük İdaresinin Oluşumu; Osmanlı döneminin sonunda Resumat Tröstü olarak kurulan Gümrük Teşkilatı, yılında Sadrazamlığa (Birinci Nezâret) ilhak edilmiştir. Genel Müdürlüğün Resumat adı. Bu düzenleme Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına kadar devam etti. 29 Aralık 1931’de Gümrük ve Tekel Nezareti kurulmuş ve gümrük, tekel ve çay şirketi…

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta | Sigorta,negatif durumlara karşı sigorta şirketinin doğabilecek her türlü riski peşin ödenen bir prim ile ödemesini sağlayan ikili bir sözleşmedir. Sigortacılığın genel prensipleri mevcuttur; Rücu Prensibi Mutlak İyi Niyet Prensibi Tazminat Prensibi Sigortalanabilir Mevzuat Prensibi Yakin Neden Prensibi 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Gereği Yaptırılması Zorunlu Sigor­talar   5684 sayılı sigortacılık kanunu…

Yolcu Taşıma ( Trafik, Ulaştırma ve Turizm ) Mevzuatı

Seyahat acenteleri A Grubu acenteler:Seyahatacentelerinin tümhizmetlerinisunarlar. B Grubu acenteler: (A) Grubu seyahat acenteleritarafından düzenlenen uluslararası kara, deniz ve hava ulaşım araçları ve gezileriçin bilet satışı. C Grubu acenteler:Sadece Türk vatandaşlarınayönelik yurt içi seferlerdüzenlerler Yolcu Taşıma ( Trafik, Ulaştırma ve Turizm ) Mevzuatı Tanımlar Ara durak:Yolcuların ilk durak ile son durak arasındakiihtiyaçlarınıkarşıladıkları duraklardır. Arayolculuk: Aynı grup…

Mesleki Gelişim

Mesleki Gelişim | Neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmek kendini bilmek demektir. Bir kişi kendi yeteneklerini, yeteneklerini, vicdanını vb. Özelliklerinizin tam olarak farkında olmanız, kendinizi ne kadar iyi tanıdığınızın bir göstergesidir. Kendini iyi tanıyan insan, yaptıklarından ne yapacağını tahmin edebilir, yapamayacağı şeyler hakkında neden varsayımlarda bulunamayacağını bilir. Her birey kendi yeteneklerinin gelişmesi ve sorumlu kullanımı içindir.…

İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma

İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma | Dünyanın tamamının veya bir kısmının kuşbakışı görünümünden bir düzleme aktarılarak belirli bir ölçeğe indirilmesiyle elde edilen çizime harita denir. Bir çizimin harita işlevi görmesi için gerekli koşullar şunlardır: İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma Kuşbakışı çizilmiş olmalıdır; Haritalanan alanın tüm havadan görünümüne kuş bakışı denir. Harita çiziminde üstten görünüm sağlanamıyorsa…

Trafik Adabı ve Görgü Kuralları

Trafik Adabı ve Görgü Kuralları | Türk Dil Kurumu, “adap” kelimesini “biçim, usul” olarak tanımlar. Trafik görgü kuralları, o topluluktan veya ülkeden insanların trafikte bireysel olarak ve birbirleriyle nasıl davrandıklarıdır. Trafik psikologları, yaşam tarzı ve sürüşün ilişkili olduğunu söylüyor. Başka bir deyişle, insanlar araçları yaşadıkları şekilde kullanırlar. Yazılı kurallara uyma (denetim veya ceza korkusu olmadan):…

Trafik Kuralları ve Cezalar

Genel bilgiler; Trafik: Yayaların ve araçların yollardakidurumu ve hareketleridir. Otoyol(Otoyol):Trafiğe açık arazi, köprüler ve alanlardan oluşan şerit. Geçiş üstünlüğü:Can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamakkaydıyla trafik kısıtlamalarına ve kanunlarınatabi olmamak bazı araç sürücülerinin görevidir. Yol hakkı: Yolu kullanırken yayaların veya sürücülerin öncelik hakkıdır. Dur:Aracın her türlü trafik ihtiyacıiçin (kırmızı ışık, yetkililer tarafından dur) durağıdır. Duraklama: Araçların…

Güvenli Sürüş Teknikleri

Güvenli Sürüş Teknikleri | Sürücü olan kişi güvenli sürüş teknikleri esnasında; Sürüşün her saniyesinde aracına tam olarak hâkim olması, Aracın dışından gelen herhangi bir uyarıcıya hızlı bir şekilde cevap verebilmesi, Aracını doğru konumda doğru olan pozisyonda kullanması Olması gereken süreçte intikalini güvenle gerçekleştirmesi Aracını ve aracının limitlerini çok iyi tanır Güvenli Sürüş Teknikleri 1. Araç…

Yolcu Taşıma Kuralları

Yolcu Taşıma Kuralları | Otobüs kaptanı:Yurt içi ve yurt dışında otobüsle seyahat etmek isteyen kişileri konforlu ve güvenli bir şekilde istenilenvarış noktasına ulaştıran kişidir. Yolcu Taşıma Kuralları Yükümlülükler Kalkıştan önce operasyon yetkililerinden yolcu listesininalınması, Listedeki yolcuların kontrol edilmesi ve bilgilendirilmesi, Otobüsün trafik kurallarına uygun olarakkullanılması, Belirli noktalarda yolcu ve eşyaların indirilmesininsağlanması, Otobüs bakımını düzenli olarak…