Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı

Araç bilgisi ve ekonomoik araç kullanımı içeriğinde öncelikle araç sınıflarını tanımaktan geçmektedir. L Sınıfı: İki, üç veya dört tekerlekli motorlu araçlar. L1, L2, L3, L4, L5, L6 ve L7 olmak üzere 7 gruba ayrılırlar. M Sınıfı – En az dört tekerlekli ve insan taşımak için tasarlanmış motorlu araçlar. Mİ Sınıfı: Yolcu taşımacılığı için kullanılan ve…

Eşya – Kargo Taşıma Kuralları

Eşya – Kargo Taşıma Kuralları | Malın kalitesi kırılabilecek veya arızaya neden olabilecek bir ürün ise, ambalajı bu olumsuz durumlardan koruyacaktır. Paketleme, taşıma araçlarına zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Aracınız kargonun bulunduğu yere yanaşır ve kargoya uygun bagaj kapağı açılır. Kargo veya mal, amaçlandığı gibi düzgün bir şekilde yüklenecek şekilde sigortalanır. Şarj noktasının temizliğine dikkat edilir.…

İlk Yardım

İlk Yardım | İlk yardımın en önemli unsurlarından biri 112 ile doğru iletişim kurabilmektedir. Peki, 112 ‘yi aradığınızda hangi bilgileri vermelisiniz? 112 santralinden gelen sorular açık bir şekilde cevaplandırılmalıdır, Bilinen bir cadde veya yerin adı, tam yeri ve adresi de dâhil olmak üzere verilmelidir, Kimin hangi numaradan aradığı belirtilmelidir, Hasta/yaralı kişinin adı Olayın kişisi ve…

Trafik ve Davranış Psikolojisi

Trafik ve Davranış Psikolojisi | Bir bireyingözlemlenebilirtümeylemlerine”tutumlar”denir. Davranışın gerçekleşmesiiçin bir unsura,faktöre, başka bir deyişle bir tetikleyiciyeihtiyacınız vardır. Örneğin, aniden yola fırlayan bir yayanınkornasını çalması davranışının tetikleyicisidir. Benzer bir yönde;Kuşkusuz, her tutumun sonuçları vardır. Korna davranışı sonucunda yaya kenara çekilir. Tutumu anlamakiçin, ortaya çıkış nedenini, yani tetikleyicilerini ve sonuçlarını düşünmek gerekir. Trafik koşullarınıdüşünürsek; Bir sürücünün zaman…

Gümrük ve Kaçakçılık

Gümrük ve Kaçakçılık | Öncelikle Gümrük idaresinin oluşumuyla başlamakta fayda var. Gümrük İdaresinin Oluşumu; Osmanlı döneminin sonunda Resumat Tröstü olarak kurulan Gümrük Teşkilatı, yılında Sadrazamlığa (Birinci Nezâret) ilhak edilmiştir. Genel Müdürlüğün Resumat adı. Bu düzenleme Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına kadar devam etti. 29 Aralık 1931’de Gümrük ve Tekel Nezareti kurulmuş ve gümrük, tekel ve çay şirketi…

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta | Sigorta,negatif durumlara karşı sigorta şirketinin doğabilecek her türlü riski peşin ödenen bir prim ile ödemesini sağlayan ikili bir sözleşmedir. Sigortacılığın genel prensipleri mevcuttur; Rücu Prensibi Mutlak İyi Niyet Prensibi Tazminat Prensibi Sigortalanabilir Mevzuat Prensibi Yakin Neden Prensibi 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Gereği Yaptırılması Zorunlu Sigor­talar   5684 sayılı sigortacılık kanunu…

Yolcu Taşıma ( Trafik, Ulaştırma ve Turizm ) Mevzuatı

Seyahat acenteleri A Grubu acenteler:Seyahatacentelerinin tümhizmetlerinisunarlar. B Grubu acenteler: (A) Grubu seyahat acenteleritarafından düzenlenen uluslararası kara, deniz ve hava ulaşım araçları ve gezileriçin bilet satışı. C Grubu acenteler:Sadece Türk vatandaşlarınayönelik yurt içi seferlerdüzenlerler Yolcu Taşıma ( Trafik, Ulaştırma ve Turizm ) Mevzuatı Tanımlar Ara durak:Yolcuların ilk durak ile son durak arasındakiihtiyaçlarınıkarşıladıkları duraklardır. Arayolculuk: Aynı grup…

Mesleki Gelişim

Mesleki Gelişim | Neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmek kendini bilmek demektir. Bir kişi kendi yeteneklerini, yeteneklerini, vicdanını vb. Özelliklerinizin tam olarak farkında olmanız, kendinizi ne kadar iyi tanıdığınızın bir göstergesidir. Kendini iyi tanıyan insan, yaptıklarından ne yapacağını tahmin edebilir, yapamayacağı şeyler hakkında neden varsayımlarda bulunamayacağını bilir. Her birey kendi yeteneklerinin gelişmesi ve sorumlu kullanımı içindir.…

İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma

İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma | Dünyanın tamamının veya bir kısmının kuşbakışı görünümünden bir düzleme aktarılarak belirli bir ölçeğe indirilmesiyle elde edilen çizime harita denir. Bir çizimin harita işlevi görmesi için gerekli koşullar şunlardır: İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma Kuşbakışı çizilmiş olmalıdır; Haritalanan alanın tüm havadan görünümüne kuş bakışı denir. Harita çiziminde üstten görünüm sağlanamıyorsa…