İlk Yardım

İlk Yardım | İlk yardımın en önemli unsurlarından biri 112 ile doğru iletişim kurabilmektedir. Peki, 112 ‘yi aradığınızda hangi bilgileri vermelisiniz? 112 santralinden gelen sorular açık bir şekilde cevaplandırılmalıdır, Bilinen bir cadde veya yerin adı, tam yeri ve adresi de dâhil olmak üzere verilmelidir, Kimin hangi numaradan aradığı belirtilmelidir, Hasta/yaralı kişinin adı Olayın kişisi ve…

Details

Trafik ve Davranış Psikolojisi

Trafik ve Davranış Psikolojisi | Bir bireyingözlemlenebilirtümeylemlerine”tutumlar”denir. Davranışın gerçekleşmesiiçin bir unsura,faktöre, başka bir deyişle bir tetikleyiciyeihtiyacınız vardır. Örneğin, aniden yola fırlayan bir yayanınkornasını çalması davranışının tetikleyicisidir. Benzer bir yönde;Kuşkusuz, her tutumun sonuçları vardır. Korna davranışı sonucunda yaya kenara çekilir. Tutumu anlamakiçin, ortaya çıkış nedenini, yani tetikleyicilerini ve sonuçlarını düşünmek gerekir. Trafik koşullarınıdüşünürsek; Bir sürücünün zaman…

Details

Gümrük ve Kaçakçılık

Gümrük ve Kaçakçılık | Öncelikle Gümrük idaresinin oluşumuyla başlamakta fayda var. Gümrük İdaresinin Oluşumu; Osmanlı döneminin sonunda Resumat Tröstü olarak kurulan Gümrük Teşkilatı, yılında Sadrazamlığa (Birinci Nezâret) ilhak edilmiştir. Genel Müdürlüğün Resumat adı. Bu düzenleme Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına kadar devam etti. 29 Aralık 1931’de Gümrük ve Tekel Nezareti kurulmuş ve gümrük, tekel ve çay şirketi…

Details

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

Yasal Sorumluluklar ve Sigorta | Sigorta,negatif durumlara karşı sigorta şirketinin doğabilecek her türlü riski peşin ödenen bir prim ile ödemesini sağlayan ikili bir sözleşmedir. Sigortacılığın genel prensipleri mevcuttur; Rücu Prensibi Mutlak İyi Niyet Prensibi Tazminat Prensibi Sigortalanabilir Mevzuat Prensibi Yakin Neden Prensibi 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Gereği Yaptırılması Zorunlu Sigor­talar   5684 sayılı sigortacılık kanunu…

Details

Yolcu Taşıma ( Trafik, Ulaştırma ve Turizm ) Mevzuatı

Seyahat acenteleri A Grubu acenteler:Seyahatacentelerinin tümhizmetlerinisunarlar. B Grubu acenteler: (A) Grubu seyahat acenteleritarafından düzenlenen uluslararası kara, deniz ve hava ulaşım araçları ve gezileriçin bilet satışı. C Grubu acenteler:Sadece Türk vatandaşlarınayönelik yurt içi seferlerdüzenlerler Yolcu Taşıma ( Trafik, Ulaştırma ve Turizm ) Mevzuatı Tanımlar Ara durak:Yolcuların ilk durak ile son durak arasındakiihtiyaçlarınıkarşıladıkları duraklardır. Arayolculuk: Aynı grup…

Details

Mesleki Gelişim

Mesleki Gelişim | Neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmek kendini bilmek demektir. Bir kişi kendi yeteneklerini, yeteneklerini, vicdanını vb. Özelliklerinizin tam olarak farkında olmanız, kendinizi ne kadar iyi tanıdığınızın bir göstergesidir. Kendini iyi tanıyan insan, yaptıklarından ne yapacağını tahmin edebilir, yapamayacağı şeyler hakkında neden varsayımlarda bulunamayacağını bilir. Her birey kendi yeteneklerinin gelişmesi ve sorumlu kullanımı içindir.…

Details

İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma

İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma | Dünyanın tamamının veya bir kısmının kuşbakışı görünümünden bir düzleme aktarılarak belirli bir ölçeğe indirilmesiyle elde edilen çizime harita denir. Bir çizimin harita işlevi görmesi için gerekli koşullar şunlardır: İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma Kuşbakışı çizilmiş olmalıdır; Haritalanan alanın tüm havadan görünümüne kuş bakışı denir. Harita çiziminde üstten görünüm sağlanamıyorsa…

Details

Trafik Adabı ve Görgü Kuralları

Trafik Adabı ve Görgü Kuralları | Türk Dil Kurumu, “adap” kelimesini “biçim, usul” olarak tanımlar. Trafik görgü kuralları, o topluluktan veya ülkeden insanların trafikte bireysel olarak ve birbirleriyle nasıl davrandıklarıdır. Trafik psikologları, yaşam tarzı ve sürüşün ilişkili olduğunu söylüyor. Başka bir deyişle, insanlar araçları yaşadıkları şekilde kullanırlar. Yazılı kurallara uyma (denetim veya ceza korkusu olmadan):…

Details

Trafik Kuralları ve Cezalar

Genel bilgiler; Trafik: Yayaların ve araçların yollardakidurumu ve hareketleridir. Otoyol(Otoyol):Trafiğe açık arazi, köprüler ve alanlardan oluşan şerit. Geçiş üstünlüğü:Can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamakkaydıyla trafik kısıtlamalarına ve kanunlarınatabi olmamak bazı araç sürücülerinin görevidir. Yol hakkı: Yolu kullanırken yayaların veya sürücülerin öncelik hakkıdır. Dur:Aracın her türlü trafik ihtiyacıiçin (kırmızı ışık, yetkililer tarafından dur) durağıdır. Duraklama: Araçların…

Details